Blauwgroen ontwerp Vrijheidspark

  • 4 juni 2021

Het Denderleeuws gemeentebestuur wil van het verwaarloosd Broekbos een attractieve zone maken. Het wordt een echt ‘natuurbelevingspark’, met een versterkte en beschermde biologische waarde. Na het eerste voorontwerp volgde een schetsontwerp door het studiebureau OMGEVING. Op basis daarvan werd het ontwerp aangepast, en nu is het zo goed als klaar. Tijd om een tipje van de sluier op te lichten!

Versterkte biologische waarde

VHP ontwerp SDe optimalisatie van het Broekbos moet zorgen voor een grotere biodiversiteit in het gebied. De nodige aanpassingen zullen gebeuren met een minimale grondverstoring, zodat de aanwezige biodiversiteit bewaard blijft. Centraal in het nieuwe park komt een groot stiltegebied waar de natuur rust vindt. Een activiteitenzone zal de buffer vormen tussen de drukke stad en dit natuurgebied. 

Het water uit de omgeving dat naar dit laaggelegen punt vloeit, zal er opgevangen en gebufferd worden. Zo komen er mooie waterpartijen die zullen bruisen van waterleven.

Beleefbaar voor de mens

Niet alleen de natuur, maar ook de mensen kunnen in het Vrijheidspark op adem komen. Op de uitgebreide paden kunnen bezoekers rustig door het gebied kuieren. Hun auto laten ze achter op een parkeerplaats aan de rand. Of beter nog zetten ze hun fiets in een fietsenstalling aan de inkomzones. Gemotoriseerd verkeer is niet welkom in het park!

Verschillende speciale voorzieningen zorgen voor extra recreatieplezier voor groot en klein. Omdat beelden meer zeggen dan woorden, geven we hieronder alvast een paar schetsen vrij.
 

Speciale plekken in het Vrijheidspark
Vlonderpaden
Inkom
Boomgaard
Speelplaats
Grastrappen
Leefbaar water

© OMGEVING