Energielening

Door je woning grondig te isoleren of je oude stookketel te vervangen door een andere zuinige verwarming (condensatieketel, warmtepomp, ..), kan je heel wat energie besparen én kan je energiefactuur drastisch dalen. Deze investeringen kosten echter ook geld en dat budget is niet altijd meteen voorhanden. Vlaamse energielening maakt deze energiebesparende investeringen aan de woning betaalbaar. En het advies krijg je er gratis bij! De energielening kan je aanvragen bij het Energiehuis SOLVA. Inwoners uit Aalst kunnen hiervoor terecht bij Energiehuis BEA.

De Vlaamse energielening is renteloos (0% interest) voor specifieke doelgroepen. Bovendien heb je geen dossierkosten en kan je de lening kosteloos vervroegd terugbetalen. Je kan een bedrag tussen 1.250 euro en maximum 15.000 euro ontlenen, uitsluitend voor energiebesparende maatregelen. De lening is uiteraard te combineren met alle andere premies en voordelen. Ons advies op jouw maat zorgt voor de juiste investeringen. De terugbetalingstermijn is afhankelijk van het geleend bedrag, maar blijft beperkt tot maximum 10 jaar. 

Vanaf 2021 kunnen ook natuurlijke personen die eigenaar worden van een woning of appartement na erfenis of schenking en natuurlijke personen met exclusief nachttarief voor elektriciteit, beroep doen op de renteloze Vlaamse energielening+.

Ook niet-commerciële rechtspersonen en coöperatieve vennootschappen (scholen, ziekenhuizen, vzw’s, VME’s  …) kunnen tot 15.000 euro lenen aan 0%. De steden en gemeenten als publieke rechtspersonen zijn hier uitgesloten. 

Let op, lenen kost ook geld!​​​​​
Voor wie?
 • Natuurlijke personen die tot de specifieke doelgroep behoren, komen in aanmerking (zowel eigenaar/verhuurder als eigenaar/bewoner als huurder)
 • Natuurlijke personen die eigenaar worden van een nieuwe woning na erfenis of schenking (vanaf 2021)
 • Natuurlijke personen met een uitsluitend nachttarief voor elektriciteit.

 • Voorwaarde is wel dat de woning waar de werken zullen worden uitgevoerd, zich in één van de deelnemende gemeenten bevindt (Brakel, Denderleeuw, Erpe-Mere, Geraardsbergen, Haaltert, Herzele, Horebeke, Kluisbergen, Kruisem, Lede, Lierde, Maarkedal, Ninove, Oosterzele, Oudenaarde, Ronse, Sint-Lievens-Houtem, Wortegem-Petegem, Zottegem of Zwalm) en als hoofdverblijfplaats wordt gebruikt.
 • Niet-commerciële organisaties (zoals scholen en ziekenhuizen), vzw's en coöperatieven. De steden en gemeenten als publieke rechtspersonen zijn hier uitgesloten.

Wie behoort tot de specifieke doelgroep?

 • Jouw jaarlijks belastbaar gezinsinkomen bedraagt maximaal 32.980 euro verhoogd met 1.720 euro per persoon ten laste (er wordt gekeken naar het inkomen van 3 jaar terug, dus inkomen 2019, aanslagbiljet 2020). 
 • Jouw jaarlijks bruto belastbaar komen is lager dan 20.764 euro verhoogd met 3.844 euro per persoon ten laste (volgens het recentste aanslagbiljet van de personenbelasting). 
 • Je hebt recht op een verhoogde tegemoetkoming van het ziekenfonds (klevertje eindigt op 1).
 • Je bent een beschermde afnemer en hebt dus recht op het sociaal maximumtarief voor gas en elektriciteit.
 • Je ontvangt een inkomen van de sociale integratie (leefloon).
 • Je ontvangt een tegemoetkoming aan personen met een handicap. 
 • Je hebt een OMNIO-statuut (voorheen WIGW).
 • Je geniet van een gewaarborgd inkomen | inkomensgarantie | zorgbudget voor ouderen.
 • Je doet een beroep op schuldbemiddeling en je kan jouw verwarmingsfactuur niet betalen. 
 • Je wordt door het OCMW budgettair of sociaal begeleid omdat je jouw rekeningen voor gas en elektriciteit niet (meer) kan betalen. 
 • Je kunt aantonen dat je lening bij een commerciële bank geweigerd is.
Voor welke energiebesparende werken?
 • Plaatsen van dak- of zoldervloerisolatie
 • Plaatsen van binnenmuur-, spouwmuur- of gevelisolatie 
 • Plaatsen van vloer- en kelderisolatie 
 • Plaatsen van buitenschrijnwerk met HR-beglazing, -deuren en -poorten (U-waarde glas  min 1,0 W/m2K,  bijgebouwen komen niet in aanmerking)
 • Plaatsen van zuinige verwarmingsinstallatie o.a. HR-condensatieketel, warmtepomp, houtpelletketel of -kachel, houtvergassingsketel, aansluiting op warmtenet/stadsverwarming
 • Plaatsen van fotovoltaïsche zonnepanelen (enkel op voorwaarde dat het dak goed geïsoleerd is (min R-waarde:  4,5 W/m²K en er geen enkel glas meer is)
 • Plaatsen van een zonneboiler of warmtepompboiler voor sanitair warm water
 • Energiezuinige huishoudtoestellen (enkel na uitvoering van een energiescan waaruit de nood tot vervanging blijkt)
 • Vervangen van verlichtingsarmaturen en lampen door energiezuinige verlichting, bewegingsdetectoren en daglichtsturing
 • Plaatsen van energiezuinig ventilatiesysteem (type C of D)
 • Energieaudit, luchtdichting en blowerdoortest (enkel in combinatie met een ander type investering)
 • Energieopslagtechnieken en beheersystemen (vb. thuisbatterij)

Ook voor een nieuwbouwwoning kan je voor de meeste van de hierboven vermelde werken een energielening aanvragen als:

 • Er nog geen definitieve EPB-aangifte werd ingediend
 • Jouw woning een E-peil van E30 of lager haalt (bijna-energieneutraal (BEN))

Een handig overzicht van de energiebesparende werken die in aanmerking komen, vind je hieronder.

Vlaamse Energielening+
 • Wie vanaf 2021 een woning of appartement erft of geschonken krijgt en geen woonkrediet bij de bank afsluit, zal bij Energiehuis SOLVA terecht kunnen voor een renteloze Energielening+ (met een looptijd van maximaal 20 jaar).
 • De renteloze lening is er enkel voor wie een woning of appartement met een slechte energieprestatie erft of krijgt in 2021. Het kan dus alleen na eigendomsoverdracht. Met 'erven in 2021' wordt de datum van overlijden bedoeld (= 'openvallen van de erfenis’ en dus niet de datum van de akte die daaruit voortvloeit). Het moet gaan over verwerving in volle eigendom (100% natuurlijke personen).
 • De renteloze leningen gelden enkel voor woningen of appartementen die een ondermaatse energieprestatie hebben en die grondig gerenoveerd zullen worden. Het EPC-Label (lettercode op het  Energieprestatiecertificaat) van
  • De woning heeft bij de eigendomsoverdracht EPC-Label E of F en moet door renovatie binnen de 5 jaar minimaal EPC-label C halen
  • Het appartement heeft bij de eigendomsoverdracht EPC-Label D, E of F en moet door renovatie binnen de 5 jaar minimaal EPC-label B halen.
 • Het behaalde EPC-Label moet worden aangetoond na 5 jaar.

Een overzicht van de vereisten voor de renteloze Energielening+ via het Energiehuis:

In 2021 geërfd of geschonken Te bewijzen energielabel na  renovatie (binnen de 5 jaar) Renteloze Energielening+
Maximum ontleningsbedrag
Woning met EPC-label E of F Minimum EPC-label C 30.000 euro
Minimum EPC-label B 45.000 euro
EPC-label A 60.000 euro
Appartement met EPC-label D, E of F Minimum EPC-label B 30.000 euro
EPC-label A 45.000 euro

OPMERKING:

Wie voor de aankoop vanaf 2021 een hypothecair krediet aanvraagt, zal bij de bank naast dat woonkrediet ook een renovatiekrediet kunnen afsluiten. Voor dat renovatiekrediet (met een looptijd van maximaal 20 jaar) krijgt u dan een rentesubsidie van de Vlaamse overheid, waardoor het renovatiekrediet feitelijk renteloos is. U krijgt dan 1 keer per jaar de volledig betaalde rente terug van het Vlaams Energieagentschap. Het renteloos renovatiekrediet is dus enkel mogelijk in combinatie met een hypothecair hoofdkrediet, dat pas vanaf 2021 aangevraagd kan worden.

Voorwaarden

Vraag naar alle voorwaarden voor de werken bij het Energiehuis

 • Sommige werken moeten alvast bepaalde normen halen om in aanmerking te komen. 
 • De werken moeten worden uitgevoerd door een erkende aannemer zodat er ook een garantie is op de kwaliteit van uitvoering. Alleen voor dak- of zoldervloerisolatie komt ook ‘doe-het-zelf’ in aanmerking.

Voorwaarden voor de lening

 • Je behoort tot de specifieke doelgroep
 • Je bent nieuwe eigenaar van een woning na erfenis, na overlijden of schenking en renoveert deze woning binnen de 5 jaar
 • Voor verenigingen van mede-eigenaars kan het maximum leningsbedrag vermeerderd worden met 7.500 euro per wooneenheid in het gebouw waarvoor de vereniging verantwoordelijk is
 • Je dient een volledig dossier met vereiste stavingsstukken in, bij voorkeur mét offerte of prijsindicatie voor de geplande werken.
 • De werken zijn nog niet uitgevoerd/in uitvoering.
 • De uitbetaling gebeurt uitsluitend op voorleggen van een factuur en de uitvoering van de werken kan gecontroleerd worden.
 • De energielening is niet fiscaal aftrekbaar.
Procedure

Aanvraag

 • Je kan het aanvraagformulier hieronder downloaden of je vraagt aan het Energiehuis om jou het aanvraagformulier per post of e-mail te bezorgen.
 • Je bezorgt het ingevulde aanvraagformulier samen met alle nodige bijlagen aan het Energiehuis.
 • Na ontvangst van jouw aanvraagformulier wordt je dossier ter goedkeuring voorgelegd. Het Energiehuis brengt je hiervan schriftelijk op de hoogte binnen de 30 werkdagen. 

Bij goedkeuring lening

 • Nadat je lening is goedgekeurd, ontvang je een schriftelijke uitnodiging om de kredietovereenkomst te komen ondertekenen bij het Energiehuis. De ondertekening gebeurt persoonlijk en uitsluitend op afspraak. Wanneer je de lening aanvraagt samen met jouw partner, moeten beiden ondertekenen.
 • Eens je lening in orde is, kan je de werken inplannen en laten uitvoeren. Je beschikt over een periode van 6 maanden om de werken uit te voeren en de facturen aan te bieden bij het Energiehuis.
 • De storting van het geleende bedrag gebeurt pas nadat je factuur is ingediend bij het Energiehuis. Facturen die ouder zijn dan de datum van ondertekening van het contract komen niet meer aanmerking. Heb je voorschotfacturen? Dan kan het Energiehuis ook in verschillende schijven storten, telkens wanneer je een voorschotfactuur indient. Je bezorgt de facturen per e-mail of per post.
 • De aflossing van de lening start de maand volgend op de volledige opname van het geleende bedrag.
Begeleiding en ondersteuning

Zowel bij het Energiehuis SOLVA als bij het woon- en energieloket in jouw gemeente kan je terecht voor begeleiding en ondersteuning bij renovatiewerken en het aanvragen van een energielening. Voor info over openingsuren kan je terecht bij jouw gemeente.

Tekst Energiehuis SOLVA in het blauw

Heb je vragen?

Vul ons contactformulier in.

We antwoorden je zo snel mogelijk.

Pavol Orlicky
We ontvangen je graag op afspraak

Energiehuis SOLVA
Gentsesteenweg 1B 
9520 Sint-Lievens-Houtem (Vlierzele)

Contactpersoon: Pavol Orlicky

T:  053 64 65 28