Kwaliteitskamer VakWeRK

Kwaliteitskamer VakWeRK

Groepsfoto ondertekening Vakwerk

De streekontwikkelingsintercommunales Interwaas, SOLVA en Veneco bundelen de krachten om de architecturale en ruimtelijke kwaliteit in de regio te verhogen.

Hiervoor richtten ze het samenwerkingsverband ‘VakWeRK’ op, waarbij WeRK staat voor 'Werken aan ruimtelijke kwaliteit'.

VakWeRK ondersteunt lokale besturen om een kwalitatieve omgeving te realiseren via een gelaagde aanpak, gesteund op twee pijlers: adviseren en begeleiden.

VakWeRK adviseert

De kwaliteitskamer is een adviescommissie, bestaande uit een multidisciplinair team van 6 experten met deskundigheid in de vakgebieden stedenbouw, ruimtelijke planning, architectuur en landschapsarchitectuur. De hoofddoelstelling van de kwaliteitskamer is om de architecturale en ruimtelijke kwaliteit in de regio te verhogen aan de hand van een deskundig en gemotiveerd advies omtrent architecturale, stedenbouwkundige en ruimtelijke projecten, van om het even welke schaalgrootte.

VakWeRK nam in het pilootjaar 2019 – 2020 een goede start met in totaal 8 kwaliteitskamers, waarin 27 dossiers werden behandeld, gesitueerd in 18 steden en gemeenten binnen de werkingsgebieden van Interwaas, SOLVA en Veneco.

Het evaluatierapport van het pilootjaar 2019-2020 kan je hier raadplegen.

Dit is de vergaderkalender voor de tweede helft van 2021:

 • vrijdag 22 oktober
 • vrijdag 19 november
 • vrijdag 10 december

Telkens van 9.00u tot 13.00u bij intercommunale Veneco.

Dit is al de vergaderkalender voor de eerste helft van 2022:

 • vrijdag 21 januari 2022
 • vrijdag 18 februari 2022
 • vrijdag 18 maart 2022
 • vrijdag 22 april 2022
 • vrijdag 20 mei 2022
 • vrijdag 17 juni 2022


Projecten aanmelden bij de Kwaliteitskamer VakWeRK

Lokale besturen die een project wensen aan te melden voor de eerstvolgende kwaliteitskamer, kunnen hiervoor contact opnemen met het lokaal aanspreekpunt binnen hun intercommunale. 

Aanmelding van dossiers moet gebeuren ten laatste drie weken voor de bijeenkomst van de Kwaliteitskamer.

pdf bestandLeidraad aanmelding projecten Vakwerk.pdf (85 kB)


VakWeRK begeleidt

VakWeRK voorziet in een begeleidingstraject om lokale besturen te ondersteunen bij de zoektocht naar kwaliteitsvolle ontwerpers en ontwerpteams -vakmensen- voor hun projecten. De focus ligt op toonaangevende projecten in de regio. 

SOLVA ondersteunt het lokaal bestuur bij het organiseren van een procedure in de zoektocht naar een kwaliteitsvol ontwerper en bij de daadwerkelijke selectie ervan.

Op termijn kan het ondersteuningsaanbod van VakWeRK worden uitgebreid met:

 • De opstart van een regionale Open Oproep-procedure waarbij alle overheidsopdrachten, waarvoor een ontwerper wordt gezocht binnen het werkingsgebied van de drie intercommunales, worden gegroepeerd en tweejaarlijks worden gepubliceerd op een gezamenlijk platform. 
 • De aanleg van Architectenpools voor specifieke herhalende opdrachten bvb. herbestemming kerken.

Meer info

 Alle info vindt u terug in onze folder:

pdf bestandFolder VakWeRK.pdf (1.4 MB)

logo vakWeRK - twee driehoeken
Aanspreekpunt voor SOLVA
Alexander De Wit

Alexander De Wit

alexander.de.wit@so-lva.be

T: 053 73 74 20

G: 0474 73 94 73